Glasnović Gracin, Dubravka

Glasnović Gracin, Dubravka

izv. prof. dr. sc.

Diplomirala je 1998. godine na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu te doktorirala 2011. godine na Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Austria, Institut für Didaktik der Mathematik s temom iz metodike matematike. Tijekom 1998. radila je kao nastavnica informatike u XV. gimnaziji u Zagrebu, potom je deset godina bila učiteljica matematike u OŠ Bogumila Tonija u Samoboru, a od 2009. je zaposlena na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije vezane uz matematičku edukaciju.Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj: istraživanje matematičkih udžbenika i ostalih resursa za nastavu matematike, matematika u STEM obrazovanju te popularizacija matematike s pomoću interdisciplinarnih projekata. Od 2007. do 2010. bila je članica PISA-ine radne skupine za matematiku NCVVO-a. Od 2011. godine članica je radne skupine za Nacionalne ispite iz matematike NCVVO-a. Od 2015. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost „JobSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole”. Od 2015. suradnica je na projektu „Matematička slikovnica”. Objavljuje znanstvene radove u časopisima vezanima uz matematičko obrazovanje te izlaže radove na brojnim svjetskim konferencijama (npr. ICMI, PME, CERME, ICMT). Gostujući je profesor na doktorskom studiju Didaktik der Mathematik Sveučilišta u Klagenfurtu u Austriji. Bila je pozvani predavač na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji KUPM te na brojnim domaćim konferencijama. Članica je uredništva časopisa za nastavu matematike „Matematika i škola”. Autorica je preko deset školskih udžbenika i priručnika iz matematike. Članica je Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz matematike u razrednoj nastavi.