Knežević, Željka

Knežević, Željka

Zamjenica predstojnika katedre za obrazovanje učitelja njemačkoga jezika – interkulturalna germanistika / doc. dr. sc.

Nakon završene XI. gimnazije diplomirala je na Učiteljskom fakultetu studij razredne nastave s pojačanim predmetom Njemački jezik, združeni međunarodni sveučilišni diplomski studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje (Učiteljski fakultet i Institut za odgojne znanosti Sveučilišta u Münsteru) i stekla zvanje magistre europskog obrazovanja. Na Učiteljskom je fakultetu završila i doktorski studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje disertacijom: Kompetencije osnovnoškolskih učitelja njemačkog i engleskog jezika za razvoj višejezične i međukulturne kompetencije učenika. Od 2008. do 2014. je na projektnom radnom mjestu voditeljice ureda Centra za europsko obrazovanje – binacionalnog centra Sveučilišta u Zagrebu/Učiteljski fakultet i Sveučilišta u Münsteru/Institut za odgojne znanosti. Godine 2009. postala je asistentica, pa viša asistentica i onda docentica. Sudjeluje u izvođenju nastave na jezičnim, glotodidaktičkim i metodičkim kolegijima. Njezin znanstveni interes usmjeren je na razvoj višejezične i međukulturne kompetencije u nastavi stranih jezika te na obrazovanje učitelja stranih jezika. U tim je područjima objavila više znanstvenih radova i održala izlaganja i pozvana predavanja na međunarodnim skupovima. Bila je suradnica na jednom znanstvenom projektu MZOŠ-a, dva međunarodna projekta TEMPUS, jednom međunarodnom projektu Goethe-Instituta i dva znanstvena projekta financirana iz sredstava potpore Sveučilišta u Zagrebu. Na Učiteljskom fakultetu trenutno obnaša dužnost ECTS koordinatorice. Dopredsjednica je Udruge diplomanata i prijatelja Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu AMAC-UFZG.

Konzultacije:

Ponedjeljak 9:00 – 10.00,

Utorak 12:00 – 13:00