Kolar Billege, Martina

Kolar Billege, Martina

Predstojnica katedre za metodike / doc. dr. sc.

Svoje je školovanje započela i završila u Zagrebu u osnovnoj školi i općoj gimnaziji te na Učiteljskom fakultetu, gdje je 2003. godine stekla zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave, magistre 2011. godine s temom magistarskoga rada Stavovi učitelja o načinu ocjenjivanja obrazovnih postignuća učenika u nastavnom predmetu Hrvatski jezik – područje jezik u četvrtom razredu osnovne škole te zvanje doktorice znanosti obranom doktorskoga rada 2014. godine na temu Metodički pristup određivanju sadržaja poučavanja i kognitivnih ishoda učenja za nastavni predmet Hrvatski jezik u primarnom obrazovanju. Radila je od 2003. godine u OŠ Dr. Ante Starčevića (i nekoliko drugih škola, čak i u školi u bolnici) kao učiteljica razredne nastave, a nakon toga, od. 1. listopada 2007., na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prvo kao znanstvena novakinja na projektu Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rezultat su projekta standardna školska pisma uvrštena u Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2013. godine) te implementirana u početnice i nastavnu praksu svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj od školske godine 2014./2015. (voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Bežen). Nakon obrane doktorata zaposlena je prvo kao poslijedoktorandica, a sada docentica. Nositeljica je i izvoditeljica kolegija Metodika hrvatskoga jezika, Suvremene metodičke teorije, Vrednovanje u hrvatskome jeziku i Uređivanje vrtićkih i školskih novina na Odsjeku za učiteljske studije. Uži su joj znanstveni interesi povezani s metodikom hrvatskoga jezika, vrednovanjem i ishodima učenja. Predsjednica je Udruge diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (AMAC-UFZG), voditeljica izdavačke djelatnosti Učiteljskog fakulteta, stalna je sudska vještakinja za autorstvo u području autorstva udžbenika te procjenu, kvalifikaciju i klasifikaciju znanstvenih radova. Članica je više udruga (HPKZ, Matica hrvatska, AOOZH, Udruga autora udžbenika) te surađuje s više institucija iz područja znanosti i obrazovanja.

Konzultacije:

Ponedjeljak 13.00 – 14.00,

Utorak 14:00 – 15:00