Kos-Lajtman, Andrijana

U Čakovcu je završila gimnaziju, opći smjer, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost, ta završila poslijediplomski doktorski studij književnosti (naziv disertacije: Autobiografski diskurs u prozi hrvatske dječje književnosti). Od 2001. do 2008. godine radila je kao profesorica Hrvatskoga jezika u OŠ Svete Marije, a od 2008. je na Učiteljskom fakultetu, najprije kao znanstvena novakinja, pa viša asistentica, docentica, a od 2017. je izvanredna profesorica. Predaje kolegije: Pregled hrvatske književnosti, Uvod u svjetsku književnost, Dječja književnost 1, Dječja književnost 2, Svjetska dječja književnost, Hrvatska dječja književnost; Književni i kulturni profil Ivane Brlić-Mažuranić (izborni kolegij). Područja znanstvenih interesa su joj suvremena dječja i nedječja književnost, stvaralaštvo Ivane Brlić-Mažuranić, hipertekstualna proza, teorijski pristupi suvremenoj poeziji. Autorica je dviju znanstvenih monografija: Poetika oblika (2016) i Autobiografski diskurs djetinjstva (2011) te većeg broja znanstvenih i stručnih radova od kojih je 10-ak na stranim jezicima. Izlagala je na 40-ak međunarodnih znanstvenih skupova (na četiri je imala pozvana izlaganja). Od 2012. – 2018. bila je zamjenica pročelnika Odsjeka u Čakovcu i članica Etičkoga povjerenstva. Dobitnica je nagrade „Dobriša Cesarić“ za zbirku poezije Lunule (2011) te posebne Dekanove nagrade za pokretanje kulturne tribine KAČ na Odsjeku u Čakovcu i popularizaciju književnosti među studentima (2017).

Konzultacije:

Srijeda 12,00-13,00;

Četvrtak 12,00-13,00