Lovrić Kralj, Sanja

Nakon završene opće gimnazije u Petrinji upisuje se na Visoku učiteljsku školu, razredna nastava uz pojačani program iz nastavnog predmeta Engleski jezik. Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture završava na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranom disertacije „Paradigme tridesetih godina 20. st. u hrvatskoj dječjoj književnosti“. Nakon godine dana rada u OŠ Viktora Kovačića u Humu na Sutli, kao nastavnica Engleskoga jezika, zapošljava se kao asistentica i znanstvena novakinja na Učiteljskom fakultetu. Na Odsjeku u Petrinji Učiteljskoga fakulteta predaje kolegije iz dječje književnosti i medijske kulture. Od 2015. je voditeljica izvanrednoga studija Ranoga i predškolskoga odgoja u Petrinji. Područje znanstvenog interesa joj je hrvatska dječja književnost s naglaskom na povijest književnosti. Godine 2016. usavršavala se na ljetnoj školi London Rare Book School (course Children’s Literature); sudjelovala je na dvije konferencije u organizaciji Children’s Literature Association (SAD). Kao znanstvena novakinja sudjelovala je u znanstvenom projektu Hrvatska bibliografija dječjih knjiga do 1945. voditelja prof. dr. sc. Berislava Majhuta (2007. – 2014.), a kao istraživačica u projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-9823 BIBRICH, voditeljice izv. prof. dr. sc. Smiljane Narančić Kovač (2015. – 2018.). Surađivala je s priređivačem Berislavom Majhutom u izradi kritičkog izdanja 2. sveska Sabranih djela Ivane Brlić Mažuranić urednika Vinka Brešića (Čudnovate zgode šegrta Hlapića i Jaša Dalmatin) te je priredila bibliografiju navedenih romana za 5. svezak istoga nakladničkog niza. Suurednica je zbornika Šegrt Hlapić od čudnovatog do čudesnog i Stoljeće Priča iz davnine, prvih posvećenih samo jednome djelu hrvatske dječje književnosti. Od 2010. tajnica je Hrvatske dječje književnosti.