Badrić, Marko

Badrić, Marko

prodekan za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta Fakulteta / izv. prof. dr. sc.

Nakon završene Srednje škole Petrinja diplomirao i doktorirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju “Povezanost kinezioloških aktivnosti u slobodnom vremenu i motoričkih sposobnosti učenika srednje školske dobi”. Od 2002. do 2009. godine radi u OŠ Jabukovac u Petrinji kao učitelj TZK-a, a od 2009. je na Učiteljskom fakultetu, danas u zvanju izvanrednog profesora. Na preddiplomskom i diplomskom studiju drži obvezne kolegije: Kineziologija, Kineziološka metodika i Metodologija programiranja u TZK-u, te izborne: Kineziološke transformacije i Kineziološka metodika 5. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju, u okviru modula Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju, drži obvezni kolegij Kineziološka edukacija u obrazovnim sustavima EU i svijeta, te izborne: Praćenje i vrednovanje rada u kineziološkoj edukaciji i Vođenje školskog sportskog društva. Teme interesa su mu znanstvena istraživanja iz područja kineziologije, posebice kineziološke edukacije, istraživanja u nastavi TZK-a, s ciljem poboljšanja nastavnog procesa; utjecaj tjelesnog vježbanja na aspekte zdravlja u djece i mladih te provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Kao istraživač sudjelovao je u projektu “Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju”. Objavio je 31 znanstveni rad na engleskom jeziku. Sudjelovao je na 40 međunarodnih znanstvenih konferencija i održao jedno plenarno predavanje. Dobio je nagrade za najbolji znanstveni rad na Drugoj i Trećoj International Conference on Advances and System Research (€CNSI) u Zadru (2008. i 2009.). Prodekan je za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta Fakulteta (Odsjek u Petrinji) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1. listopada 2015. Bio je voditelj izvanrednog studija i zamjenik pročelnika odsjeka na Odsjeku u Petrinji, zamjenik voditelja doktorskog studija Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti; član Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, član Senata i član Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Član je Stručne radne skupine MZO-a za izradu predmetnog kurikuluma TZK-a. Predsjednik je Petrinjskog sportskog saveza i član Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije.

Konzultacije:

Petak 14:00-15:00,

Srijeda 8:30-9:30