Mikulec, Alenka

Srednju školu (Matematičku gimnaziju) završila je u Sisku, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine diplomirala je na dvopredmetnom studiju engleskog i češkog jezika i književnosti, gdje 2016. godine završava doktorski studij glotodidaktike obranom rada pod naslovom Strategije čitanja akademskih tekstova na hrvatskome i engleskome jeziku. Od 1995. do 2000. godine predavala je engleski jezik u školama stranih jezika Izvor 91 u Zagrebu i Eurolingua u Sisku. Od 2001. godine radi kao str. sur. na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji, sada Odsjek Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodila je nastavu na više kolegija u nastavi pojačanog predmeta Engleski jezik na stručnom studiju te kolegija Engleski jezik kao dijela općeg studijskog programa za obrazovanje učitelja i odgojitelja. Od 2010. godine na sveučilišnom studiju predaje obvezne kolegije Engleski jezik učiteljske i Engleski jezik odgojiteljske struke te nekoliko izbornih kolegija. Od 2014. surađuje na kolegiju Uvod u metodiku engleskog jezika, a od 2015. godine voditeljica je kolegija Praksa u nastavi engleskog jezika 5 na Učiteljskom studiju s engleskim jezikom. Za kontinuirano ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka ili opterećenja i postizanje značajnih unapređenja i inovacija u nastavi, 2010. i 2017. godine dodijeljena joj je Dekanova nagrada. Znanstveni interesi Alenke Mikulec obuhvaćaju čitanje na materinskom i inom jeziku, učenje i poučavanje engleskoga jezika u ranoj dobi, strategije čitanja i jezik učiteljske i odgojiteljske struke. Objavila je ukupno 16 znanstvenih i stručnih radova, a izlagala je na 14 znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.