Milković, Ivana

U Zagrebu je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2005. s temom W. M. Thackeray: The Rose and the Ring i stekla zvanje učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik. Na istome je fakultetu 2015. obranila doktorski rad pod naslovom Prijevodi anglofone književnosti kao kulturna sastavnica hrvatskih čitanki za niže razrede osnovne škole. Do 2008. radila je u osnovnim školama u Zagrebu kao učiteljica razredne nastave i učiteljica engleskoga jezika. Od 2008. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu gdje izvodi dio nastave kolegija iz svjetske, hrvatske i engleske dječje književnosti, književnosti u nastavi engleskoga jezika i prakse u nastavi engleskoga jezika. Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK) i mlada urednica u uredništvu časopisa za istraživanje dječje književnosti i kulture Libri & Liberi. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz dječje književnosti, metodike nastave književnosti i ranoga učenja engleskoga jezika. Izlagala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Kao znanstvena novakinja sudjelovala je na projektu Fabula i diskurs u dječjoj književnosti voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Težak (2015. – 2018.), a kao istraživačica na više znanstvenih projekata, između ostalih i na projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-9823 BIBRICH, Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije (voditeljica izv. prof. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač, 2015. – 2018.). Od 2019. godine koordinatorica je za eTwinning na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (https://www.ufzg.unizg.hr/2022/05/etwinning-inicijativa/).

Konzultacije:

Ponedjeljak 9,30-10,30;

Četvrtak 12,15-13,00