Rogulj, Edita

Rogulj, Edita

dr. sc. poslijedoktorand

Na Učiteljskom fakultetu zaposlena je od 2016. godine kada se upisuje na doktorat na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku informatičko i komunikacijskih znanosti istog fakulteta doktorirala je 2019. god. Izvodi nastavu kolegija: Pedagogija ranog odgoja, Uvod u metodiku upoznavanja okoline, Metodika upoznavanja okoline, Razvoj kurikuluma ranog odgoja, Djetinjstvo i dječja prava, Suvremeno djetinjstvo te Profesija i refleksivna praksa. Voditelj je stručno pedagoške prakse na diplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te u suradnji s Gradskim uredom organizira stručno-pedagošku praksu studenata u Gradu mladih. Interes temelji na interdisciplinarnom pristupu pedagogije, dječje igre, komunikologije te digitalne tehnologije te na integriranju navedenih područja u odgojno-obrazovni rad u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem unapređivanja prakse i kompetencija odgojitelja. Godine 2006. osniva strukovnu udrugu odgojitelja u Zagrebu u kojoj je 10 godina obnašala dužnost predsjednice. Ujedno je jedna od osnivačica OMEP-a Hrvatske u kojem 2011. godine obnaša dužnost tajnice. Aktivno je sudjelovala u dva IPA i četiri europska projekta kao konzultantica, autorica radionica te voditeljica fokus-grupe. Članica je organizacijskoga odbora OMEP-ove europske konferencije 2013. i svjetske konferencije 2017. te znanstveno-stručnog skupa u organizaciji Filozofskog fakulteta i OMEP-a. Na međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju 17. Dani Mate Demarina bila je tajnica skupa te članica organizacijskog odbora 1. međunarodne umjetničko-znanstvene konferencije ACE2019 i konferencije EECERA 2020. Dobitnica Dekanove nagrade 2018. godinu za kontinuirano ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka te u prezentaciji Fakulteta prema široj društvenoj zajednici čime je pridonijela podizanju ugleda i razvoja Fakulteta. Kontinuirano sudjeluje na stručno-znanstvenim skupovima i konferencijama u Hrvatskoj i svijetu te objavljuje radove u znanstvenim monografijama, znanstvenim časopisima i zbornicima radova iz ranog i predškolskog odgoja. Na internacionalnoj konferenciji ICPCS 2019 u Ningbo, Kina, sudjeluje kao pozvani predavač temom Social Networks in Professional Development of Educatiors te je glavna urednica monografije radova s konferencije u izdanju ATLANTIS PRESS. Autorica je poglavlja Komunikacijske kompetencije odgojitelja u knjizi: Izazovi suradnje: Razvoj profesionalnih kompetencija odgojitelja za suradnju i partnerstvo s roditeljima. (2018).

Konzultacije:

Ponedjeljak 12:20 – 13.20  Petrinja,

Utorak 16:00 – 17:00  Zagreb