Vukojević, Zrinka

U Splitu je završila 1. gimnaziju i diplomirala na Filozofskom fakultetu (učiteljski smjer). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranila je disertaciju: Dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave hrvatskoga jezika u nižim razreda osnovne škole. Godinu je dana radila u OŠ Kneza Trpimira u Kaštel Gomilici, zatim je godinu dana bila stručna suradnica u Upravi za znanost MZOS-a, a od 2009. je na Učiteljskom fakultetu, najprije kao znanstvena novakinja – asistentica, a od 2016. kao poslijedoktorandica. Docentica je od studenog 2020. Izvoditeljica je kolegija: Metodika hrvatskoga jezika 1 – 4. Znanstveno i stručno se usavršava u području dramske pedagogije i filmske kulture. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je na projektima: Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku (2009. – 2013. voditelj: prof. dr. sc. Ante Bežen); Učenički korpus hrvatskog kao stranog jezika (2015. – 2016. voditelj: prof. dr. sc. Damir Boras) i Računalno strukturiranje i prikazivanje digitalnog teksta Akademijinog rječnika (2017. – 2018. voditelj: prof. dr. sc. Damir Boras). Članica je Hrvatskog centra za dramski odgoj (HCDO) i Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja (HUOI).