Usvojen Plan spolne ravnopravnosti Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2022.-2027.

Usvojen Plan spolne ravnopravnosti Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2022.-2027.

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21. prosinca 2021. godine usvojen je Plan spolne ravnopravnosti Učiteljskog fakulteta 2022.-2027. – pretraživi PDF.

Ovdje možete preuzeti potpisanu, skeniranu inačicu (PDF) – Plan spolne ravnopravnosti Učiteljskog fakulteta 2022. – 2027. – potpisani.

Plan je razvijen u skladu s postojećim zakonodavnim okvirom i Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske, a u budućnosti će se nadograđivati sukladno novim strategijama Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske.

Povjerenstvo je temeljem analize postojećeg stanja Učiteljskog fakulteta odredilo pet područja unaprjeđenja s jasno naznačenim ciljevima, mjerama za ostvarenje ciljeva, odgovornim osobama za provođenje pojedinih mjera te pokazateljima ostvarenosti pojedine mjere i cilja. Pet područja unaprjeđenja su:

  1. Uključivanje načela jednakih mogućnosti u sva područja rada Fakulteta.
  2. Promicanje kulture rodne ravnopravnosti među zaposlenicima i studentima Fakulteta.
  3. Osnaživanje žena znanstvenica za aktivno sudjelovanje u upravljačkim i voditeljskim pozicijama.
  4. Rad na upravljanju radnim vremenom koje favorizira usklađivanje osobnog, obiteljskog i radnog života za sve, posebno za roditelje (majke i očeve).
  5. Prevencija seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja podizanjem svijesti kod zaposlenika i studenata te pružanje podrške i savjeta žrtvama seksualnog uznemiravanja.

Primjenom Plana, odnosno, provođenjem Planom predviđenih mjera, očekuje se podizanje svijesti o važnosti ravnopravnosti spolova u istraživanjima, odnosno postizanje još veće ravnopravnosti spolova u svim segmentima djelovanja Fakulteta, čime se pridonosi ostvarenju jednog od temeljnih prioriteta Europskog istraživačkog prostora (ERA). Više informacija o ovome dostupno je putem poveznica niže: