Provedba razredbenog postupka kvota – kandidati iz Ukrajine – srpanj 2023.

Provedba razredbenog postupka kvota – kandidati iz Ukrajine – srpanj 2023.

Prijave kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj obavljaju se isključivo poštom upućenom na adresu:

Učiteljski fakultet, Studentska služba
Savska cesta 77
10000 Zagreb

s napomenom: “Prijava – kvota državljani Ukrajine”

Ovi kandidati se ne prijavljuju putem sustava NispVu te se razredbeni postupak i rangiranje ovih kandidata provodi od strane Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebna kvota za upis u 1. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija u ak. god. 2023./2024. za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

 1. Učiteljski studij, integrirani prijediplomski i diplomski (Zagreb)10 studenata
 2. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Zagreb), sveučilišni prijediplomski studij – 10 studenata

Prijave moraju sadržavati:

 • Potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj izdane od MUP-a Republike Hrvatske
 • Molbu za upis s naznakom za koji se studijski program prijavljuju (1. ili 2.)

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

 • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane)
 • dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 • završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
 • potvrdu o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
 • dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)
 • potvrdu o uplaćenim troškovima u sklopu prijave ukoliko polažu neki od ispita predznanja jezika
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika – razina B2 koju izdaje isključivo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za upis u 1. godinu

Za kandidate za Učiteljski studij, smjer Njemački jezik, kandidati moraju imati:

 1. potvrdu Deutches Sprachdiplom 1 ili Deutches Sprachdiplom 2 ili
 2. potvrdu certificirane škole stranih jezika o znanju njemačkog jezika barem na razini A2 ili
 3. svjedodžbu završnog razreda osnovne ili srednje škole kojom dokazuju da su učili njemački jezik ili
 4. položen njemački jezik na državnoj maturi (osnovna ili viša razina).

Svaki kandidat treba pristupiti Provjeri predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija (likovne, glazbene, jezične i kineziološke kompetencije).

Važne napomene za pristupnike:

 1. Sva dokumentacija koju je potrebno predati šalje se kao ovjerena preslika!
 2. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
 3. Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Dostavlja se samom visokom učilištu najkasnije do trenutka upisa na studij.
 4. Pristupnici će prilikom upisa potpisati izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu dužni su položiti pojedine ispite državne mature u državi školovanja ili Republici Hrvatskoj ovisno o traženim uvjetima pojedinih studija budući da je to uvjet za rangiranje na studijski program.

Provjera predispozicija provodi se na Učiteljskom fakultetu – točno vrijeme i mjesto (adresa) za provjeru u Zagrebu bit će objavljeni naknadno!

Za Provjere predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

platitelj: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
primatelj: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639
pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika)-01
model: HR00
opis plaćanja: Troškovi provjere predispozicija
iznos: 35 € (slovima: tridesetpet eura)

Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj mora biti OIB kandidata koji pristupa provjeri sposobnosti!

Primjerak uplatnice provjerite ovdje
Odluka o plaćanju provjere predispozicija (posebno neka pogledaju kandidati koji izlaze na jesenski upisni rok!!!)

BITNO! BITNO! BITNO!

 • Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i ispunio te u roku dostavio molbu za prijavu uz svu navedenu dokumentaciju
 • Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća SAMO JEDNA Provjera!
 • Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri:
  • za ljetni upisni rok bit će objavljen 30. lipnja 2023. godine (petak) u 12:00 sati na stranicama Fakulteta
 • Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

Molimo pristupnike – kandidate da imaju u vidu da se prijavom na određenu lokaciju – Odsjek (Zagreb, Petrinja ili Čakovec) opredjeljuju i za mjesto studiranja. Nakon upisa, zbog organiziranja i uspješnog izvođenja nastave, prelasci tijekom studiranja nisu mogući osim u posebnim slučajevima predviđenim Pravilnikom o studiranju Učiteljskog fakulteta.

Molba za upis prijediplomskog sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Molba za upis integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studij
VREMENIK PROVEDBE – LJETNI UPISNI ROK 2023./2024.
NAČIN PROVEDBE POJEDIN PROVJERE – LJETNI UPISNI ROK 2023./2024.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *