Knjižnica

Maričković, Sandra

mag. bibl.
Knjižnica

Tel. +385 1 6327 358

Dolenec, Lucija

Knjižničar / mag. prim. educ.

Tel. 044 551 316

Tominac, Andreja

dr. sc.
Voditeljica knjižnice / prof., viši knjižničar

Tel. 044 551 316

Kovač, Tatjana

Knjižničar

Tel. 040 370 010