Zaposlenici

Jurčec, Lana

doc. dr. sc.

Jukopila, Danijel

dr. sc. predavač

Juričić Devčić, Marija

mr. sc. viša predavačica

Jurkić Sviben, Tamara

doc. dr. sc. mr. art.

Jenko Miholić, Srna

dr. sc. viša predavačica