Zaposlenici

Jurčec, Lana

doc. dr. sc.

Jukopila, Danijel

dr. sc. predavač

Juričić Devčić, Marija

mr. sc. viša predavačica

Jurkić Sviben, Tamara

doc. dr. sc. mr. art.