Zaposlenici

Petrović Laktašić, Ana

Administrativna tajnica Odsjeka; bacc. admin. publ.

Petričević, Marija

prof.
Ured dekana
Voditeljica Ureda dekana

Pažur, Monika

doc. dr. sc.

Petričević, Ema

doc. dr. sc.

Pahić, Tea

doc. dr. sc.

Pavin Ivanec, Tea

Predstojnica katedre za psihologiju / prof. dr. sc.

Perkov, Tin

Zamjenik predstojnice katedre za matematiku i statistiku / izv. prof. dr. sc.

Petrač, Luka

prof. art.

Prskalo, Ivan

Predstojnik katedre za kineziološku edukaciju / prof. dr. sc.

Petravić, Ana

prof. dr. sc.

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content