Zaposlenici

Petrović Laktašić, Ana

Administrativna tajnica Odsjeka; bacc. admin. publ.

Petričević, Marija

prof.
Ured dekana
Voditeljica Ureda dekana

Pažur, Monika

doc. dr. sc.

Petričević, Ema

doc. dr. sc.

Pahić, Tea

doc. dr. sc.

Pavin Ivanec, Tea

Predstojnica katedre za psihologiju / prof. dr. sc.

Perkov, Tin

Zamjenik predstojnice katedre za matematiku i statistiku / izv. prof. dr. sc.

Petrač, Luka

izv. prof. art.

Prskalo, Ivan

Predstojnik katedre za kineziološku edukaciju / prof. dr. sc.

Petravić, Ana

prof. dr. sc.

Skip to content