Zaposlenici

Kraljić, Tihomir

djelatnik tehničkog održavanja

Kovač, Tatjana

Knjižničar

Kukolić Marciuš, Roberta

Viši referent za studentske poslove

Kancijan, Tamara

Tajnica u Odsjeku, voditelj Ureda za poslijediplomske studije i doktorat

Krešić, Stojan

dipl. iur.
Kadrovska služba
Voditelj Kadrovske službe

Knezović, Katica

doc. dr. sc.

Kudek Mirošević, Jasna

izv. prof. dr. sc.

Kukulj, Staša

dr. sc. / predavačica

Kardum, Marijana

asistentica

Kiš-Novak, Darinka

dr. sc. viša predavačica

Kraljić, Josipa

viša predavačica