Voditelji službi

Tominac, Andreja

Voditeljica knjižnice / prof., viši knjižničar

Tel. 044 551 316

Javorski Milošić, Ida

prof.
Ured za znanost i međunarodnu suradnju
Voditeljica Ureda za znanost i međunarodnu suradnju

Tel. +385 1 632 7391

Petričević, Marija

prof.
Ured dekana
Voditeljica Ureda dekana

Tel. +385 1 6327 301

Maričić, Lidija

dipl. iur
Tajnica Fakulteta

Tel. +385 1 6327 304

Krešić, Stojan

dipl. iur.
Kadrovska služba
Voditelj Kadrovske službe

Tel. +385 1 6327 313

Šprajaček, Vesna

mag. praesc. educ.
Ured za urudžbene poslove i arhivu
Voditeljica Ureda za urudžbene poslove i arhivu

Tel. +385 1 6327 359

Vištica Tomić, Ana

dipl. oec.
Služba za studentske poslove
Voditeljica Studentske službe

Tel. +385 1 6327 310

Brajković, Luka

dipl. ing.
Služba za informatičku potporu i web-stranicu
Voditelj službe za informatičku potporu i web stranicu

Tel. +385 1 6327 353

Marić, Zdravko

bacc. oec.
Služba za javnu nabavu, tehničke poslove i održavanje
Voditelj službe za javnu nabavu, tehničke poslove i održavanje

Tel. +385 1 6327 308

Tadić, Irena

mag. oec.
Služba za računovodstvene i financijske poslove
Voditeljica računovodstva

Tel. +385 1 6327 385