Sabo Junger, Mateja

Nakon gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu, na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu stječe zvanje sveučilišne prvostupnice edukacije matematike, a na Fakultetu za naravoslovje in matematiko u Mariboru zvanje magistre edukacije matematike. Sada je na doktorskom studiju matematike. Najprije radi kao učiteljica matematike u osnovnim školama u Svetoj Mariji, Murskom Središču i Kotoribi, pa u Prvoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti u Varaždinu, a od 2017. je asistentica na Odsjeku u Čakovcu. Sudjeluje u realizaciji nastave iz kolegija Metodika matematike 1 – 4. Područje profesionalnih interesa joj je metodika matematike. Izlagala je na Međunarodnoj konferenciji o učenju i poučavanju matematike, KUPM 2016. i 2018.