Trupčević, Goran

Diplomirao je 1998. na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Kombinatorne baze potprostora Feigin-Stojanovskog standardnih modula za afine Liejeve algebre tipa Al(1) i operatori ispreplitanja, izrađenu pod mentorstvom Mirka Primca, obranio je na istom fakultetu 2007. godine. Od 1999. do 2011. godine radio je kao znanstveni novak – asistent na PMF-u. U zvanju docenta izabran je 2012. godine na Učiteljskom fakultetu. Glavna područja njegova znanstvenog interesa su beskonačno-dimenzionalne Liejeve algebre, verteks algebre te matematičko obrazovanje. Sudjelovao je u 2 znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 1 projektu Hrvatske zaklade za znanost te na 2 potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je 7 znanstvenih radova u časopisima Glasnik matematički, Mathematical Communications, Journal of Algebra, Communications in Algebra, Ramanujan Journal, te 4 znastvena rada u zbornicima znanstvenih skupova s međunarodnom recenzijom. Održao je 13 izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima poput Hrvatskog matematičkog kongresa, konferencija Representation theory i Functional analysis te kolokvija Matematika i dijete. Tijekom rada na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije te Tehničkom veleučilištu držao je vježbe iz dvadesetak različitih kolegija. Na Učiteljskom fakultetu izvodi nastavu iz kolegija Matematika 1 i 2, Metodika matematike 1, 2, 3 i 4, Uvod u statistiku te iz izbornog kolegija Matematički zadatak i matematičko otkriće za koji je samostalno izradio i silab. Suautor je Zbirke zadataka iz matematike za studente učiteljskih studija. Uz njegovo mentorstvo izrađena su četiri diplomska rada te jedna doktorska disertacija. Objavio je 6 stručnih radova u stručno-metodičkim časopisima Poučak i Matematika i škola te je izlagao i sudjelovao u organizaciji Kongresa nastavnika matematike. Član je Hrvatskoga matematičkog društva. Od 2016. je glavni urednik časopisa za metodiku i nastavu matematike Poučak.

Konzultacije:

ponedjeljak 9:40-10:25

srijeda 12:10-12:55