Vuić, Božica

Osnovnu i srednju školu (prve dvije godine općega usmjerenja i druge dvije godine smjera suradnik u razrednoj nastavi) završila u tadašnjem Centru za usmjereno obrazovanje Petrinja. Obranivši diplomski rad Naratološki elementi u baroknom epskom spjevu Petra Kanavelića „Sveti Ivan biskup trogirski i kralj Koloman“ završila 1990. program studija jugoslavenskih jezika i književnosti kao jednopredmetne grupe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1989. počela raditi u Centru za usmjereno obrazovanje Petrinja, zatim 1993. na Gimnaziji Sisak i od 2008. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Petrinji. Uz rad na Gimnaziji Sisak od 1998. radila 10 godina kao vanjska suradnica na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji za kolegije Metodika hrvatskoga jezika, Metodičke vježbe i Jezična praksa. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku u Petrinji kao predavačica od 2008. izvodi nastavu metodike hrvatskoga jezika na kolegijima Učiteljskoga studija i studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na redovnom i izvanrednom studiju. Godine 2011. dobila je Dekanovu nagradu, a iste godine za rad izložen na ECNSI –The 5TH International Conference on Advanced and Systematic Research dobila nagradu za najbolji rad (Certificate of participation for Best work award).