Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju Učiteljskog fakulteta – 31.10.2023.

Odluka o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na UFZG u 2023.-2024. – 17.7.2023.

Odluka o troškovima i visini plaćanja – 14.7.2023.

Odluka o određivanju cijene polaganja ispita na UFZG – 14.7.2023.

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju Učiteljskog fakulteta – 2.6.2023.

Odluka o utvrđivanu načina plaćanja upisa studenata u 1. godinu studija u ak. god. 2023. /2024. – 25.5.2023.

Odluka o prihvaćanju Pravilnika o poticanu znanstvenog i umjetničkog rada na UFZG – 10.5.2023.

Odluka o prihvaćanju Strateškog programa znanstvenih istraživanja UFZG od 2023. do 2027. – 26.4.2023.

Odluka o kriterijima za upisu 1. godinu preddiplomskih i integriranih studija na Učiteljskom fakultetu u ak. god. 2023./2024. – 30.11.2022.

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 26.4.2022.

Odluka o odobravanju kratkoročne mobilnosti studentima UFZG, kroz sudjelovanje u programima volontiranja- 14.3.2022.

Odluka o izdavanju potvrde o poznavanju stranog jezika za potrebe studentske mobilnosti – 27.1.2022.

Odluka o zakupu prostora poslovnim i privatnim korisnicima – 1.10.2021

Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem ustroju Učiteljskog fakulteta, 4.8.2021.

Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem ustroju učiteljskog fakulteta – 14.5.2021.

Odluka – Smanjenje troškova izdavanja specijalnih izdanja Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje – 6. 5. 2021.

Odluka o imenovanju osoba zaduženih za prijavu spolnog uznemiravanja i seksualnog zlostavljanja – 29.2.2021.

Odluka o oslobađanju plaćanja stručno-pedagoške prakse u 2020/21. – 29. 10. 2020.

Odluka o načinu održavanja nastave u zimskom semestru 2020/21. – 1. 10. 2020.

Odluka o oslobađanju plaćanja stručno-pedagoške prakse u 2019/20. – 17. 6. 2020.

Odluka o rokovima za izvršavanje obaveza na kolegijima Stručno-pedagoške prakse – 21. 5. 2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za provođenje postupaka izbora u zvanja – 3. 2. 2020.

Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. – 31. 10. 2019.

Odluka o prestanku korištenja indeksa na Učiteljskom fakultetu – 15. 7. 2019.

Odluka o plaćanju školarine studenata sa odobrenim prijelazom s drugih visokih učilišta – 16. 9. 2019.

Odluka o izmjeni Odluke o rokovima završetka studija za predbolonjske i bolonjske studente – 6. 10. 2016.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma Učiteljskog fakulteta – 1. 4. 2014.

Odluka o uvjetima i načinu studiranja redovitih studenata Učiteljskog fakulteta na visokoobrazovnim institucijama izvan Hrvatske – 30. 5. 2012.