Zaposlenici

Canjek-Androić, Sanja

mr., predavačica

Cindrić, Ivana

Predstojnica Katedre za obrazovanje učitelja engleskoga jezika / izv. prof. dr. sc.

Cvikić, Lidija

Predstojnica Katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu / izv. prof. dr. sc.

Cergol, Kristina

doc. dr. sc.