Predstojnik katedre: izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić
Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. Predrag Oreški

Katedra za informacijske znanosti je osnovana 2006. godine i jedna je od većih katedri (i ustrojbenih jedinica) Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Čine ju članovi Odsjeka za učiteljske studije i Odsjeka za odgojiteljski studij. Članovi Katedre su primarno stručnjaci u znanstveno-nastavnom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, ali u različitim granama, npr. informacijski sustavi i informatologija, komunikologija, te dr., a manji dio članova Katedre su stručnjaci u znanstveno-nastavnom području tehničkih znanosti, polju računarstvo, ali u različitim granama, a jedan je član Katedre i umjetnik (ak. slikar). Nastavna djelatnost Katedre odvija se: primarno na Odsjeku za učiteljske studije izvođenjem dijela nastave u okviru integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija “Magistar primarnog obrazovanja” (većim djelom kroz modul “informatike”), sekundarno na Odsjeku za odgojiteljski studij, te povremeno u okviru Centra za europsko obrazovanje (zajedničke organizacijske jedinice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za odgojne znanosti Sveučilišta u Münsteru) na (cjeloživotnom) međunarodnom združenom diplomskom studiju “Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje” tj. Management and Counselling in European Education. Na Učiteljskom studiju studenti uz opće učiteljske kompetencije stječu i kompetencije poučavanja informatike i komunikologije u ranom odgoju i obrazovanju. Članovi Katedre aktivno se i uspješno bave znanošću, znanstvenim i stručnim radom individualno i timski, ili kao istraživači ili voditelji znanstvenih projekata, sudionici i organizatori domaćih i međunarodnih konferencija, simpozija ili radionica, budući da se u okviru Katedre nesebično potiče znanstveno i stručno usavršavanje. Dio nastavnika Katedre sudjeluje u provođenju doktorskog studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Rani odgoj i obvezno obrazovanje“. Značajno je istaknuti da je nekoliko članova Katedre sudjelovalo u međunarodnom projektu “Učenje za Europu” tj. Learning for Europe (TEMPUS III) u periodu od 2006. do 2009. godine, a od 2010. godine i na međunarodnom projektu “Modernizacija učiteljskog obrazovanja u europskoj perspektivi” tj. Modernising Teacher Education in a European Perspective (TEMPUS IV). Članovi Katedre su autori ili koautori više znanstvenih i stručnih monografija, priručnika, udžbenika, članaka te urednici ili članovi uredništva različitih znanstvenih i stručnih publikacija. Katedra djeluje u okviru središnjice u Zagrebu, te izdvojenih odsjeka u Petrinji i Čakovcu. Na tri su lokacije ukupno zaposlena 10 djelatnika Katedre, od čega 7 doktora znanosti. U radu Katedre i izvođenju nastave sudjeluju i 4 vanjska suradnika. Katedra je usvojila i postupovnik o radu Katedre (link).

Homen, Maja

asistentica

Mario Dumančić

Dumančić, Mario

prodekan za poslovanje i razvoj / prof. dr. sc.

Oreški, Predrag

izv. prof. dr. sc.

Rogulja, Nataša

dr. sc. predavačica

Valjak Čunko, Ana

mr. sc. predavačica

Vrbanec, Tedo

mr. sc. viši predavač

Zovko, Vatroslav

prof. dr. sc.