Zaposlenici

Maričković, Sandra

mag. bibl.
Knjižnica

Martinović, Dalibor

Viši stručni referent u studenskoj službi

Maričić, Lidija

dipl. iur
Tajnica Fakulteta

Marić, Zdravko

bacc. oec.
Služba za javnu nabavu, tehničke poslove i održavanje
Voditelj službe za javnu nabavu, tehničke poslove i održavanje

Magdalenić, Branimir

viši predavač

Milković, Ivana

doc. dr. sc.

Mikulec, Alenka

doc. dr. sc.

Mikulan, Krunoslav

izv. prof. dr. sc.

Maras, Nevenka

Pročelnica Odsjeka za obrazovne studije / doc. dr. sc.