Predstojnica katedre: izv. prof. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin
Zamjenik predstojnice: doc. dr. sc. Tin Perkov

Katedra za matematiku i statistiku osnovana je 13. listopada 2009. godine odlukom Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Katedre su stručnjaci u području prirodnih znanosti (polje matematika) te interdisciplinarnih znanosti (za metodiku matematike) koji sudjeluju u realizaciji studijskih programa Odsjeka za učiteljske studije i Odsjeka za odgojiteljske studije.

Nastavnici Katedre za matematiku i statistiku razvijaju i izvode kolegije vezane uz matematiku i matematičku edukaciju i time pridonose stjecanju stručno-matematičkih i metodičko-matematičkih kompetencija studenata Učiteljskog fakulteta. Kolegiji vezani uz matematiku odnose se na osnovne matematičke kompetencije studenata učiteljskog i odgojiteljskog studija, elementarna znanja, matematičku komunikaciju i rješavanje problema (problem solving) koji su budućim učiteljima i odgojiteljima potrebni za rad u školi i predškolskim ustanovama. Kolegiji vezani uz matematičku edukaciju odnose se na osnovna načela, strategije i stručno-metodičke kompetencije potrebne za poučavanje matematičkih koncepata u primarnom obrazovanju te poznavanje predmatematičkih vještina u predškolskim ustanovama. Osim na preddiplomskim i diplomskim studijima, nastavnici Katedre sudjeluju i u realizaciji doktorskih studija na Učiteljskom fakultetu i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištu u Klagenfurtu itd.

Članovi Katedre za matematiku i statistiku se vrlo aktivno i uspješno, uz nastavni rad, bave znanstvenim i stručnim radom u poljima vezanima uz matematiku ili matematičku edukaciju. Znanstvena aktivnost obuhvaća vođenje značajnih znanstvenih projekata (npr. projekt HZZ-a Formalno rasuđivanje i semantike, voditelj: doc. dr. sc. Tin Perkov), sudjelovanje članova Katedre u svojstvu suradnika-istraživača u znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost i ostalih institucija, objavljivanje radova u renomiranim matematičkim časopisima te sudjelovanje na znanstvenim konferencijama. Članovi Katedre također aktivno sudjeluju u stručnim aktivnostima kao predavači na stručnim skupovima, članovi uredništava i recenzenti, kao autori brojnih članaka u stručnim časopisima te kao autori matematičkih priručnika i udžbenika. Među stručnim aktivnostima članova Katedre svakako treba istaknuti i popularizaciju matematike (npr. projekt Matematičke slikovnice, matematička natjecanja, sudjelovanje studenata i nastavnika Učiteljskog fakulteta u projektu Večer matematike Hrvatskog matematičkog društva i sl.).

Glasnović Gracin, Dubravka

izv. prof. dr. sc.

Dvoršćak, Matea

asistentica

Juričić Devčić, Marija

mr. sc. viša predavačica

Perkov, Tin

doc. dr. sc.

Trupčević, Goran

doc. dr. sc.

Vuković, Predrag

prof. dr. sc.