Predstojnik katedre: Prof. dr. sc. Predrag Vuković
Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. Tin Perkov

U sklopu Učiteljskog studija članovi Katedre održavaju nastavu iz obaveznih kolegija Matematika 1 i 2, Metodika matematike 1-4. Izborni kolegiji vezani uz nastavu matematike su Dodatna nastava matematike te Matematički zadatak i matematičko otkriće na Učiteljskom studiju. Na studiju Predškolskog odgoja izvodi se obvezni kolegij Uvod u metode znanstvenog istraživanja sa statistikom, a kao izborni kolegij Metodika razvoja matematičkih pojmova.
Prema tzv. Samoanalizi reakrediticijskog postupka Učiteljskog fakulteta provedenoj za proteklo petogodišnje razdoblje, nastavnici naše katedre objavljuju znanstvene članke u časopisima s najvećim impakt faktorom u odnosu na sve preostale katedre. Isto tako najveći je broj citiranih znanstvenih članaka upravo članova naše katedre u WOS i Scopus bazi.
Učiteljski fakultet je prepoznao potrebu promatranja metodike matematike ne samo kao kolegija, već i kao znanstvene discipline. Izbor prvog docenta iz metodike matematike u Republici Hrvatskoj izboren je 2014. godine upravo na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Članovi Katedre za matematiku i statistiku sudjeluju u brojnim znanstvenim aktivnostima vezanima uz nastavu matematike (projekti, publikacije u časopisima, sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim konferencijama i sl.).
U sklopu kolegija Metodika matematike 2 već se niz godina studentima nudi mogućnost izrade projekta u nastavi matematike. Ove aktivnosti rezultirale su brojnim kreativnim studentskim uracima (matematički igrokazi, pjesme i slikovnice) te suradnjom s galerijom Klovićevi dvori (popratne matematičke aktivnosti za građanstvo u sklopu izložbe Volim matematiku u 2014./15. godini i u sklopu Noći muzeja 2015.) i Tiflološkim muzejom (radionice za učenike razredne nastave u sklopu izložbe Želim znati!). Studenti Učiteljskog studija svake godine sudjeluju u projektu Večer matematike kojeg organizira Hrvatsko matematičko društvo. Primarni cilj uključenja studenata u Večer matematike je popularizirati matematiku među učenicima razredne nastave, ali i među studentima.

Gusić, Matea

asistentica

Juričić Devčić, Marija

mr. sc. viša predavačica

Perkov, Tin

prodekan za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju / doc. dr. sc.