Zaposlenici

Borna Nemet

asistent

Borna Nemet hrvatski je državljanin rođen 10. siječnja 1995. godine u Virovitici. Diplomirao  je 2019. godine na Učiteljskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu, te stekao naziv magistra primarnog obrazovanja (s engleskim jezikom u dopunskoj ispravi). Kroz studij, aktivno se bavio studentskom politikom, pravima i kvalitetom te međunarodnim odnosima kao međunarodni tajnik Hrvatskog Studentskog zbora na području […]

Bouillet, Dejana

prof. dr. sc.

Braičić, Zdenko

pročelnik odsjeka u Petrinji / izv. prof. dr. sc.

Budinski, Vesna

doc. dr. sc.

Ćaleta, Marko

izv. prof. dr. sc.

Canjek-Androić, Sanja

mr., predavačica

Cergol, Kristina

doc. dr. sc.

Cindrić, Ivana

Predstojnica Katedre za obrazovanje učitelja engleskoga jezika / doc. dr. sc.

Cvikić, Lidija

Predstojnica Katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu / izv. prof. dr. sc.