Zaposlenici

Javorski Milošić, Ida

prof.
Ured za znanost i međunarodnu suradnju
Voditeljica Ureda za znanost i međunarodnu suradnju

Jurčec, Lana

doc. dr. sc.

Jukopila, Danijel

dr. sc. predavač

Juričić Devčić, Marija

mr. sc. viša predavačica

Jurkić Sviben, Tamara

Zamjenica predstojnice katedre umjetničkog područja / doc. dr. sc. mr. art.