Predstojnica: prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub
Zamjenik predstojnika: izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec

Nakon više neformalnih sastanaka 2006. godine te jednog zajedničkog sastanka Odsjeka za učiteljske studije i Odsjeka za odgojiteljski studij prepoznata je potreba za osnivanjem Katedre za psihologiju koja bi okupljala nastavnike kolegija iz područja psihologije na navedenim studijima. Katedra za psihologiju osnovana je u ožujku 2007. godine, a imala je pet članova: prof. dr. sc. Vladimir Andrilović, prof. dr. dr. sc. Mira Čudina Obradović, prof. dr. sc. Nikola Pastuović, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički i prof. dr. sc. Majda Rijavec. Za predstojnicu Katedre tada je izabrana prof. dr. sc. Mira Čudina Obradović, a za zamjenicu prof. dr. sc. Majda Rijavec. Prof. dr. sc. Mira Čudina Obradović obnašala je funkciju predstojnice Katedre do akademske godine 2008/2009. kada je za novu predstojnicu izabrana prof. dr. sc. Majda Rijavec, a za zamjenicu prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički. Od akademske godine 2011/2012. predstojnica Katedre je prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički a zamjenica doc. dr. sc. Tea Pavin Ivanec.

Osim nastavne aktivnosti na učiteljskom, odgojiteljskom, obrazovnim i poslijediplomskim studijima, Katedra za psihologiju povremeno organizira i različite manje stručne skupove i okrugle stolove, a do sada je organizirala dva skupa: Pozitivna psihologija na Danima Fakulteta, 2007. godine u Čakovcu i Međunarodni simpozij iz pozitivne psihologije 2009. godine u Zadru. Učiteljski fakultet – Katedra za psihologiju sudjeluje u organizaciji 4. Međunarodne konferencije europske mreže za socijalnu i emocionalnu kompetenciju (ENSEC – European Network for Social and Emotional Competence) koja će se održati u srpnju 2013. godine.

Nastavnici Katedre za psihologiju također sudjeluju na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Danas Katedra za psihologiju ima 11 članica – četiri nastavnice u znanstveno-nastavnom zvanju, jednu nastavnicu u nastavnom zvanju višeg predavača te šest asistentica, a u izvođenju nastave u sklopu Katedre sudjeluje i sedam vanjskih suradnica.

Jurčec, Lana

doc. dr. sc.

Kukulj, Staša

predavačica

Olčar, Diana

doc. dr. sc.

Pahić, Tea

doc. dr. sc.

Pavin Ivanec, Tea

izv. prof. dr. sc.

Rijavec, Majda

prof. dr. sc.

Rovan, Daria

doc. dr. sc.

Šarić Drnas, Marija

dr. sc. poslijedoktorandica

Ljubin Golub, Tajana

pročelnica odsjeka za obrazovne studije / prof. dr. sc.

Zarevski, Predrag

prof. dr. sc.