Predstojnica: izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec
Zamjenica predstojnice: doc. dr. sc. Daria Rovan

Nakon više neformalnih sastanaka 2006. godine te jednog zajedničkog sastanka Odsjeka za učiteljske studije i Odsjeka za odgojiteljski studij prepoznata je potreba za osnivanjem Katedre za psihologiju koja bi okupljala nastavnike kolegija iz područja psihologije na navedenim studijima. Katedra za psihologiju osnovana je u ožujku 2007. godine, a imala je pet članova: prof. dr. sc. Vladimir Andrilović, prof. dr. dr. sc. Mira Čudina Obradović, prof. dr. sc. Nikola Pastuović, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički i prof. dr. sc. Majda Rijavec. Za predstojnicu Katedre tada je izabrana prof. dr. sc. Mira Čudina Obradović, a za zamjenicu prof. dr. sc. Majda Rijavec. Prof. dr. sc. Mira Čudina Obradović obnašala je funkciju predstojnice Katedre do akademske godine 2008/2009. kada je za novu predstojnicu izabrana prof. dr. sc. Majda Rijavec, a za zamjenicu prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički. Od akademske godine 2011/2012. predstojnica Katedre bila je prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički a zamjenica doc. dr. sc. Tea Pavin Ivanec. Od prosinca 2014. do prosinca 2020. predstojnica Katedre je bila prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub.

Osim nastavne aktivnosti na učiteljskom, odgojiteljskom, obrazovnim i poslijediplomskim studijima, Katedra za psihologiju povremeno organizira i različite manje stručne skupove i okrugle stolove, a do sada je organizirala dva skupa: Pozitivna psihologija na Danima Fakulteta, 2007. godine u Čakovcu i Međunarodni simpozij iz pozitivne psihologije 2009. godine u Zadru. Učiteljski fakultet – Katedra za psihologiju sudjeluje u organizaciji 4. Međunarodne konferencije europske mreže za socijalnu i emocionalnu kompetenciju (ENSEC – European Network for Social and Emotional Competence) koja će se održati u srpnju 2013. godine.

Nastavnici Katedre za psihologiju također sudjeluju na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Danas Katedra za psihologiju ima 11 članica – četiri nastavnice u znanstveno-nastavnom zvanju, jednu nastavnicu u nastavnom zvanju višeg predavača te šest asistentica, a u izvođenju nastave u sklopu Katedre sudjeluje i sedam vanjskih suradnica.

Gajšek, M.

asistent

Hemen, Ivona

asistent

Jurčec, Lana

doc. dr. sc.

Kukulj, Staša

dr. sc. / predavačica

Olčar, Diana

doc. dr. sc.

Pahić, Tea

doc. dr. sc.

Pavin Ivanec, Tea

izv. prof. dr. sc.

Petričević, Ema

dr. sc. / poslijedoktorandica

Rovan, Daria

doc. dr. sc.

Šarić Drnas, Marija

dr. sc. poslijedoktorandica

Ljubin Golub, Tajana

prof. dr. sc.