Predstojnik: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. Vatroslav Horvat

Katedra za kineziološku edukaciju je jedna od „najstarijih“ katedara Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i unutar nje se organizira nastava obveznih kolegija na učiteljskim i odgojiteljskim studijima: Kineziološka metodika, Kineziologija, Kineziološka kultura. Kineziološke transformacije, Metodologija programiranja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Pored toga Katedra organizira i izborne kolegije: Izviđači i škola 1 i 2, Zimovanje 1-4, Plivanje 1 i 2, Obuka neplivača, Plesne strukture 1 i 2, Planinarenje 1 i 2, Kineziološke transformacije, Kineziološka metodika 4/5, Interdisciplinarno učenje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, Animacija u školi u prirodi. Jedan od 14 znanstvenih projekata Učiteljskog fakulteta, financiranih uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH, Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju (227-2271694-1696), organizira se na ovoj katedri i u dosadašnjim procjenama ocijenjen je najvišom ocjenom izvrsnosti. U okviru ovog projekta objavljene su 3 autorske i 14 uredničkih knjiga, 3 poglavlja u knjizi, 30 radova u časopisima, 3 plenarna izlaganja, 18 pozvanih predavanja, 127 radova u zbornicima radova sa znanstvenih i stručnih skupova, 5 sažetaka, 6 disertacija, 4 magistarska rada, 67 diplomskih radova. Nastavnici Katedre imaju bogatu suradnju u okviru Učiteljskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu ali i drugih institucija iz zemlje i inozemstva.

Bokor, Igor

viši predavač

Hraski, Marijana

doc. dr. sc.

Nikolić, Ivana

zamjenica pročelnika odsjeka u Čakovcu / doc. dr. sc.

Jenko Miholić, Srna

dr. sc. viša predavačica

Lorger, Marija

doc. dr. sc.

Badrić, Marko

prodekan za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta Fakulteta / izv. prof. dr. sc.

Mraković, Snježana

doc. dr. sc.

Prskalo, Ivan

predstojnik katedre za kineziološku edukaciju / prof. dr. sc.

Šerbetar, Ivan

doc. dr. sc.

Horvat, Vatroslav

pročelnik odsjeka za odgojiteljske studije / izv. prof. dr. sc.