Predstojnik: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. Marija Lorger

Katedra za kineziološku edukaciju je jedna od „najstarijih“ katedara Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i unutar nje se organizira nastava obveznih kolegija na učiteljskim i odgojiteljskim studijima: Kineziološka metodika, Kineziologija, Kineziološka kultura. Kineziološke transformacije, Metodologija programiranja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Pored toga Katedra organizira i izborne kolegije: Izviđači i škola 1 i 2, Zimovanje 1-4, Plivanje 1 i 2, Obuka neplivača, Plesne strukture 1 i 2, Planinarenje 1 i 2, Kineziološke transformacije, Kineziološka metodika 4/5, Interdisciplinarno učenje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, Animacija u školi u prirodi. Jedan od 14 znanstvenih projekata Učiteljskog fakulteta, financiranih uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH, Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju (227-2271694-1696), organizira se na ovoj katedri i u dosadašnjim procjenama ocijenjen je najvišom ocjenom izvrsnosti. U okviru ovog projekta objavljene su 3 autorske i 14 uredničkih knjiga, 3 poglavlja u knjizi, 30 radova u časopisima, 3 plenarna izlaganja, 18 pozvanih predavanja, 127 radova u zbornicima radova sa znanstvenih i stručnih skupova, 5 sažetaka, 6 disertacija, 4 magistarska rada, 67 diplomskih radova. Nastavnici Katedre imaju bogatu suradnju u okviru Učiteljskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu ali i drugih institucija iz zemlje i inozemstva.

Bokor, Igor

viši predavač

Hraski, Marijana

doc. dr. sc.

Nikolić, Ivana

doc. dr. sc.

Jenko Miholić, Srna

doc. dr. sc.

Lorger, Marija

izv. prof. dr. sc.

Badrić, Marko

prodekan za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta Fakulteta / izv. prof. dr. sc.

Mraković, Snježana

doc. dr. sc.

Prskalo, Ivan

prof. dr. sc.

Šerbetar, Ivan

izv. prof. dr. sc.

Horvat, Vatroslav

izv. prof. dr. sc.