Predstojnica katedre: izv. prof. dr. sc. Ivana Cindrić
Zamjenica predstojnice: doc. dr. sc. Marija Andraka

Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika osnovana je 2006. godine. Nastavna djelatnost Katedre odvija se kroz izvođenje studija engleskog jezika u okviru integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij s engleskim jezikom, izvođenje nastave engleskog jezika učiteljske struke na Odsjeku za učiteljski studij (s modulima) i engleskog jezika odgojiteljske struke na Odsjeku za odgojiteljski studij.

Na Učiteljskom studiju s engleskim jezikom studenti, uz opće učiteljske kompetencije, stječu kompetencije poučavanja engleskoga jezika u ranom učenju i u cjelokupnoj osnovnoj školi. Program Učiteljskog studija s engleskim jezikom slijednik je četverogodišnjeg stručnog Učiteljskog studija s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik koji se izvodio od 1997 do 2008. godine. Program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prva generacija studenata upisala je 2005. godine. Učiteljski studij s engleskim jezikom obuhvaća kolegije jezične izobrazbe, lingvističke kolegije, književnost za djecu i mlade na engleskom jeziku, kolegije koji obuhvaćaju kulturu i civilizaciju, međukulturnost i anglosaksonske kulture, metodičke kolegije s praksom u nastavi engleskog jezika i izborne kolegije. Završetkom studija stječe se naziv magistra primarnog obrazovanja, a kompetencije za izvođenje nastave engleskoga jezika navode se u dopunskoj ispravi koja se izdaje uz diplomu. Za studente se organiziraju i posebna gostovanja (izuzetno su nam važna gostovanja asistenata u nastavi iz programa Fulbright stipendija, u suradnji sa Službom za međunarodnu suradnju, MZOS i Veleposlanstvom SAD-a) te predavanja i radionice koje vode ugledni stručnjaci i znanstvenici.

Članovi Katedre aktivno se i uspješno, uz nastavni rad, bave znanstvenim i stručnim radom individualno i kao istraživači i/ili voditelji znanstvenih projekata, sudionici konferencija, simpozija ili radionica. Članovi Katedre su bili ili jesu suradnici i voditelji u nizu projekata. Nastavnici Katedre autori su ili koautori više znanstvenih i stručnih monografija, rječnika, udžbenika, članaka te urednici ili članovi uredništva različitih edicija.

Katedra je u 2011. organizirala uspješan međunarodni istraživački simpozij Early Foreign Languages Learning and Teaching s preko 60 sudionika, a članovi Katedre svojim radovima redovito sudjeluju na domaćim i međunarodnim savjetovanjima, konferencijama i kongresima i održavaju nastavu na diplomskim i poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu.

Andraka, Marija

izv. prof. dr. sc.

Cergol, Kristina

izv. prof. dr. sc.

Cindrić, Ivana

izv. prof. dr. sc.

Gavrilović Smolić, Tea

viša predavačica

Karabin, Petra

asistentica

Legac, Vladimir

izv. prof. dr. sc.

Mikulan, Krunoslav

izv. prof. dr. sc.

Mikulec, Alenka

doc. dr. sc.

Milković, Ivana

doc. dr. sc.

Narančić Kovač, Smiljana

izv. prof. dr. sc.