Predstojnik katedre: izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta
Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. Zdenko Braičić

Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest jedna je od najstarijih katedri Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovana je temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 20. prosinca 2005. Navedenog datuma Fakultetsko vijeće je donijelo odluku o osnivanju katedri. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. veljače 2007. godine Učiteljskom fakultetu pripojene su Visoka učiteljska škola u Čakovcu i Visoka učiteljska škola u Petrinji na početku ustrojene kao podružnice, a potom kao odsjeci Učiteljskoga fakulteta. Oba odsjeka obavljaju djelatnost i posluju pod nazivom Učiteljskoga fakulteta i svojim nazivom. Nastavnici iz Čakovca i Petrinje kroz svoje kolegije Prirodoslovlja, Geografije, Hrvatske povijesti i Metodike prirode i društva postaju članovi jedinstvene Katedre za prirodoslovlje geografiju i povijest Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Danas nastavnici Katedre realiziraju studijske programe svojih kolegija s ciljem razvoja znanstvenih i stručnih kompetencija budućih magistara primarnoga obrazovanja i magistara ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Članovi katedre, u sklopu Učiteljskog i Odgojiteljskog studija, izvode nastavu iz kolegija Prirodoslovlje (Priroda), Geografija i Povijest kao i iz različitih metodičkih kolegija.
U sklopu nastave prirodoslovlja, geografije, povijesti te metodike prirode i društva koja se tijekom prošlosti izvodila na Učiteljskom fakultetu (Viša pedagoška škola, Visoka pedagoška škola, Pedagoška akademija, Učiteljska akademija), radili su i djelovali slijedeći poznati hrvatski nastavnici i znanstvenici:

PRIRODOSLOVLJE:
Biologija: prof. dr. sc. Ante Lui; Franjo Dolenec, prof. VPŠ; Nevenka Hodak, prof. VPŠ; Anđelka Šarić, prof. PA; prof. dr. sc. Vicko Pavičić; prof. dr. sc. Ivan De Zan, Matija Bučar, viši predavač; doc. dr. sc. Antun Delić
Kemija: prof. dr. sc. Janko Herak; Anastasije Pucić, prof. VPŠ; prof. dr. sc. Ivo Perina; prof. dr. sc. Milan Sikirica; prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Fizika: prof. dr. sc. Dragutin Mayer; Alfred Kurelec, prof. VPŠ; prof. dr. sc. Gustav Šindler; prof. dr. sc. Dragutin Krsnik

HRVATSKA POVIJEST: Vladimir Erasmo Babić, prof. VPŠ; prof. dr. sc. Božena Vranješ Šoljan; doc. dr. sc. Ivan Jurišić

GEOGRAFIJA: akademik prof. dr. sc. Josip Roglić; prof. dr. sc Radovan Bošnjak; prof. dr. sc. Mirko Brazda; prof. dr. sc. Željka Šiljković

METODIKA PRIRODE I DRUŠTVA: Milan Grubić, prof. VPŠ; Gojko Marijan, prof. PA; prof. dr. sc. Milan Silov, prof. dr. sc. Ivan De Zan, mr. sc. Daniela Bertić

Ćaleta, Marko

izv. prof. dr. sc.

Canjek-Androić, Sanja

mr., predavačica

Feldman, Andrea

izv. prof. dr. sc.

Jukopila, Danijel

dr. sc. predavač

Kardum, Marijana

asistentica

Kiš-Novak, Darinka

dr. sc. viša predavačica

Letina, Alena

doc. dr. sc.

Šlezak, Hrvoje

mr. sc. predavač

Vijtiuk, Nada

prof. dr. sc.

Vilenica, Marina

dr. sc. poslijedoktorandica

Braičić, Zdenko

pročelnik odsjeka u Petrinji / izv. prof. dr. sc.