Predstojnik katedre: izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić
Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. Alena Letina

Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest jedna je od najstarijih katedri Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovana je temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 20. prosinca 2005. Navedenog datuma Fakultetsko vijeće je donijelo odluku o osnivanju katedri. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. veljače 2007. godine Učiteljskom fakultetu pripojene su Visoka učiteljska škola u Čakovcu i Visoka učiteljska škola u Petrinji na početku ustrojene kao podružnice, a potom kao odsjeci Učiteljskoga fakulteta. Oba odsjeka obavljaju djelatnost i posluju pod nazivom Učiteljskoga fakulteta i svojim nazivom. Nastavnici iz Čakovca i Petrinje kroz svoje kolegije Prirodoslovlja, Geografije, Hrvatske povijesti i Metodike prirode i društva postaju članovi jedinstvene Katedre za prirodoslovlje geografiju i povijest Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Danas nastavnici Katedre realiziraju studijske programe svojih kolegija s ciljem razvoja znanstvenih i stručnih kompetencija budućih magistara primarnoga obrazovanja i magistara ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Članovi katedre, u sklopu Učiteljskog i Odgojiteljskog studija, izvode nastavu iz kolegija Prirodoslovlje (Priroda), Geografija i Povijest kao i iz različitih metodičkih kolegija.
U sklopu nastave prirodoslovlja, geografije, povijesti te metodike prirode i društva koja se tijekom prošlosti izvodila na Učiteljskom fakultetu (Viša pedagoška škola, Visoka pedagoška škola, Pedagoška akademija, Učiteljska akademija), radili su i djelovali slijedeći poznati hrvatski nastavnici i znanstvenici:

PRIRODOSLOVLJE:
Biologija: prof. dr. sc. Ante Lui; Franjo Dolenec, prof. VPŠ; Nevenka Hodak, prof. VPŠ; Anđelka Šarić, prof. PA; prof. dr. sc. Vicko Pavičić; prof. dr. sc. Ivan De Zan, Matija Bučar, viši predavač; doc. dr. sc. Antun Delić
Kemija: prof. dr. sc. Janko Herak; Anastasije Pucić, prof. VPŠ; prof. dr. sc. Ivo Perina; prof. dr. sc. Milan Sikirica; prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Fizika: prof. dr. sc. Dragutin Mayer; Alfred Kurelec, prof. VPŠ; prof. dr. sc. Gustav Šindler; prof. dr. sc. Dragutin Krsnik

HRVATSKA POVIJEST: Vladimir Erasmo Babić, prof. VPŠ; prof. dr. sc. Božena Vranješ Šoljan; doc. dr. sc. Ivan Jurišić

GEOGRAFIJA: akademik prof. dr. sc. Josip Roglić; prof. dr. sc Radovan Bošnjak; prof. dr. sc. Mirko Brazda; prof. dr. sc. Željka Šiljković; prof. dr. sc. Ivo Nejašmić

METODIKA PRIRODE I DRUŠTVA: Milan Grubić, prof. VPŠ; Gojko Marijan, prof. PA; prof. dr. sc. Milan Silov, prof. dr. sc. Ivan De Zan, mr. sc. Daniela Bertić

Ćaleta, Marko

izv. prof. dr. sc.

Canjek-Androić, Sanja

mr. predavačica

Feldman, Andrea

izv. prof. dr. sc.

Jukopila, Danijel

dr. sc. predavač

Kardum, Marijana

asistentica

Kiš-Novak, Darinka

dr. sc. viša predavačica

Letina, Alena

izv. prof. dr. sc.

Šlezak, Hrvoje

dr. sc. predavač

Vijtiuk, Nada

prof. dr. sc.

Vilenica, Marina

doc. dr. sc.

Braičić, Zdenko

izv. prof. dr. sc.