Predstojnik Katedre: prof. mr. art. Stjepko Rupčić
Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben

Temeljem Statuta Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu Akademijsko vijeće, na sjednici održanoj 20. prosinca 2005. donijelo je odluku o osnivanju katedri. Tako je uz ostale katedre osnovana i Katedra za likovnu i medijsku kulturu. Za predstojnika Katedre izabran je Marijan Jakubin, red. prof.

Katedra je održala svoj prvi sastanak 31. siječnja 2006. godine.

Kako je osnovana i Katedra za hrvatski jezik i medijsku kulturu, Odlukom Fakultetskog vijeća od 24. listopada 2006. promijenjen je naziv Katedre za likovnu i medijsku kulturu u Katedru za likovnu kulturu, a medijska kultura pripojena je Katedri za hrvatski jezik i medijsku kulturu.

Udruživanjem Učiteljskih akademija u Petrinji i Čakovcu s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu objedinjena je i proširena djelatnost Katedre i na ove podružnice te je 1. lipnja 2007. održan i prvi sastanak proširene Katedre likovne kulture na kojem su bili svi nastavnici likovne kulture iz Zagreba, Čakovca i Petrinje.

Kako profesori glazbe na Učiteljskom fakultetu nisu mogli osnovati svoju posebnu katedru, Katedra likovne kulture, u dogovoru s profesorima glazbene kulture, predložila je Fakultetskom vijeću Učiteljskog fakulteta da se osnuje nova proširena katedra koja bi obuhvaćala sve profesore likovne i glazbene kulture i rješavala nastavnu i kadrovsku problematiku ovih umjetničkih područja. Fakultetsko vijeće je podržalo inicijativu i donijelo odluku na sjednici 22. siječnja 2008. god. o osnivanju nove Katedre za likovnu i glazbenu kulturu. Za predstojnika Katedre potvrđen je ponovno Marijan Jakubin. Slijedom ovog novoosnovana Katedra održala je i svoj prvi sastanak 23. lipnja 2008. godine na koji su bili pozvani svi stalno zaposleni profesori likovne i glazbene kulture (Zagreb, Čakovec, Petrinja).

Zahvaljujući poticajima, razumijevanju i podršci cijelog Fakultetskog vijeća i dekanskog kolegija, Katedra likovne i glazbene kulture, pored svoje redovite nastavne i umjetničke djelatnosti, vodi i Galeriju Učiteljskog fakulteta čiji se prostori nalaze u zgradi Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a čiji je voditelj Danijel Žabčić, red. prof. te Glazbenu scenu pod vodstvom Tomislava Vrandečića, višeg predavača, organizirajući kontinuirano kako likovne izložbe tako i koncerte prvenstveno za naše studente i profesore.

Ovim djelovanjem atmosfera na Učiteljskom fakultetu odiše uprisutnjenim ozračjem likovne i glazbene umjetnosti.

Pokretanjem prijedloga za izradu novog programa učiteljskog studija u kojima bi se prešlo na zajednički jedinstveni program 835 za sve module na Katedri je predloženo da se ustroji i novi modul umjesto modula Likovne kulture pod nazivom Modul umjetničkog područja koji bi objedinjavao sva umjetnička područja uključivši i Medijsku kulturu s klasičnim medijima, multimedijima i medijskim oblikovanjem te Dramski odgoj i Lutkarstvo. Slijedom ovog prijedloga predloženo je da se i Katedra za likovnu i glazbenu kulturu proširi s ovim područjima i da se imenuje kao Katedra umjetničkog područja što je i prihvaćeno na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 7. lipnja 2011. donijeta je Odluka kojom se mijenja naziv Katedre za likovnu i glazbenu kulturu u Katedru umjetničkog područja. Za Predstojnika Katedre i dalje se imenuje Marijan Jakubin, red. prof. u trajnom zvanju (treći mandat), a za njegovu zamjenicu Branka Bubalo Paliska, viša predavačica Glazbene kulture.

Atanasov Piljek, Diana

viša predavačica

Balić, Antonija

prof. dr. art.

Blašković, Jelena

dr.sc., docentica

Huzjak, Miroslav

dr. sc. prof. art.

Jurkić Sviben, Tamara

doc. dr. sc. mr. art.

Kraljić, Josipa

viša predavačica

Magdalenić, Branimir

viši predavač

Gregurić, Marko

viši predavač

Nox, Astrid

predavačica

Peteh, Igor

viši predavač

Petrač, Luka

izv. prof. art.

Rupčić, Stjepko

izv. prof. mr. art.