Zaposlenici

Krpačić, Ivana

Administrativna referentica u studentskoj službi

Kermek, Stanka

spremačica

Kraljić, Tihomir

djelatnik tehničkog održavanja

Kovač, Tatjana

Knjižničar

Kukolić Marciuš, Roberta

Viši referent za studentske poslove

Kancijan, Tamara

Tajnica u Odsjeku, voditelj Ureda za poslijediplomske studije i doktorat

Krešić, Stojan

dipl. iur.
Kadrovska služba
Voditelj Kadrovske službe

Knezović, Katica

doc. dr. sc.

Krznar, Tomislav

Predstojnik katedre za filozofiju i sociologiju / Pročelnik Odsjeka za odgojiteljski studij / prof. dr. sc.

Klasnić, Irena

Predstojnica katedre za pedagogiju i didaktiku / izv. prof. dr. sc.

Kudek Mirošević, Jasna

Zamjenica predstojnice katedre za pedagogiju i didaktiku / izv. prof. dr. sc.

Kukulj, Staša

dr. sc. / predavačica

Kardum, Marijana

asistentica

Kiš-Novak, Darinka

dr. sc. viša predavačica

Kraljić, Josipa

umjetnička savjetnica

Knežević, Željka

Zamjenica predstojnika katedre za obrazovanje učitelja njemačkoga jezika – interkulturalna germanistika / doc. dr. sc.

Karabin, Petra

asistentica

Kolar Billege, Martina

Predstojnica katedre za metodike / doc. dr. sc.