Pravilnik o poticanju znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu – 10. 5. 2023.

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 11. 5. 2022.

Pravilnik o radu Centra za europsko obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 12. 4. 2022.

Pravilnik o radu Dijagnostičkog centra za istraživanja u kineziološkoj edukaciji Učiteljskog fakulteta – 30. 9. 2021.

Pravilnik o ustrojstvu i radu Centra za istraživanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – 27. 10. 2020.

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima te završnim i diplomskim ispitima – 15. 5. 2020.

Pravilnik o poticanju znanstvenog i umjetničkog rada – 15. 5. 2020.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranim studijima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 31. 1. 2020.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave – 15. 5. 2019.

Pravilnik o izjednačavanju stručnog i akademskog naziva – 15. 5. 2019.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti i radu Centra za izdavaštvo – 5. 4. 2019.

Pravilnik o doktorskim studijima (pročišćeni tekst) – 4. 5. 2021.

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja – 29. 1. 2019.

Pravilnik o korištenju službenih vozila – 29. 1. 2019.

Pravilnik o Savjetovalištu za podršku studentima Učiteljskog fakulteta – 14. 6. 2018.

Pravilnik o radu Centra za istraživanje dječje književnosti i kulture – 14. 6. 2018.

Pravilnik o korištenju pečata, žiga i znaka Učiteljskog fakulteta – 4. 5. 2018.

Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno obrazovanje – 31. 10. 2017.

Pravilnik o modulu Pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike – 2. 2. 2017.

Pravilnik o programu stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje – 2. 2. 2017.

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva – 18. 4. 2016.

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima – 26. 1. 2016.

Pravilnik o radu – 26. 1. 2016.

Pravilnik o zaštiti od požara – 14. 6. 2012.

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – 16. 4. 2012.

Pravilnik o popisu (inventuri) – 18. 1. 2011.

Pravilnik o poslijediplomskim studijima (pročišćeni tekst) – 26. 11. 2010.

Pravilnik o unutarnjem ustroju Učiteljskog fakulteta – 28.  9.  2010.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika – 28. 9. 2010.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata – 13. 4. 2010.

Pravilnik o radu Glazbene scene – 16. 3. 2010.

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine – 23. 11. 2006.

Pravilnik o demonstratorima – 23. 11. 2006.

Pravilnik o korištenju knjižničnog fonda – 23. 11. 2006.