Predstojnica katedre: izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić
Zamjenica predstojnice: doc. dr. sc. Sanja Lovrić-Kralj

Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu jedna je od najvećih ustrojbenih jedinica Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Čine ju članovi Odsjeka za učiteljske studije i Odsjeka za odgojiteljski studij. Članovi Katedre su stručnjaci u različitim znanstvenim, umjetničkim i nastavnim područjima društveno-humanističkih znanosti, npr. hrvatski standardni jezik, dijalektologija, povijest hrvatskoga jezika, govorništvo, znanost o književnosti, hrvatska i svjetska književnost, dječja književnost, medijska kultura, dramska kultura, metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti.

Katedra djeluje u okviru središnjice u Zagrebu te odsjeka u Petrinji i Čakovcu. Na tri su lokacije ukupno zaposlena 23 djelatnika, od čega 20 doktora znanosti.

Blažeka, Đuro

prof. dr. sc.

Budinski, Vesna

doc. dr. sc.

Cvikić, Lidija

Predstojnica Katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu / izv. prof. dr. sc.

Franc, Vendi

doc. dr. sc.

Gabelica, Marina

doc. dr. sc.

Gazdić-Alerić, Tamara

izv. prof. dr. sc.

Gregurić, Marko

viši predavač

Gruić, Iva

doc. dr. sc.

Kos-Lajtman, Andrijana

izv. prof. dr. sc.

Lovrić Kralj, Sanja

doc. dr. sc.

Majhut, Berislav

prof. dr. sc.

Nox, Astrid

predavačica

Pavličević Franić, Dunja

pročelnica odsjeka za učiteljske studije / prof. dr. sc.

Rimac Jurinović, Maša

dr. sc. asistentica

Težak, Dubravka

zamjenica pročelnice odsjeka za učiteljske studije / prof. dr. sc.

Turza-Bogdan, Tamara

izv. prof. dr. sc.

Velički, Vladimira

izv. prof. dr. sc.

Vignjević, Jelena

doc. dr. sc.

Vuić, Božica

predavačica

Vukojević, Zrinka

dr. sc. poslijedoktorandica

Zalar, Diana

prof. dr. sc.