Predstojnica katedre: prof. dr. sc. Lidija Cvikić
Zamjenica predstojnice: izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić-Kralj

Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu jedna je od najvećih ustrojbenih jedinica Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Čine ju članovi Odsjeka za učiteljske studije i Odsjeka za odgojiteljski studij. Članovi Katedre su stručnjaci u različitim znanstvenim, umjetničkim i nastavnim područjima društveno-humanističkih znanosti, npr. hrvatski standardni jezik, dijalektologija, povijest hrvatskoga jezika, govorništvo, znanost o književnosti, hrvatska i svjetska književnost, dječja književnost, medijska kultura, dramska kultura, metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti.

Katedra djeluje u okviru središnjice u Zagrebu te odsjeka u Petrinji i Čakovcu. Na tri su lokacije ukupno zaposlena 23 djelatnika, od čega 20 doktora znanosti.

Blažeka, Đuro

prof. dr. sc.

Budinski, Vesna

izv. prof. dr. sc.

Cvikić, Lidija

Prof. dr. sc.

Franc, Vendi

doc. dr. sc.

Gabelica, Marina

izv. prof. dr. sc.

Gazdić-Alerić, Tamara

izv. prof. dr. sc.

Gregurić, Marko

viši predavač

Gruić, Iva

izv. prof. dr. sc.

Kos-Lajtman, Andrijana

izv. prof. dr. sc.

Lovrić Kralj, Sanja

izv. prof. dr. sc.

Nox, Astrid

predavačica

Rimac Jurinović, Maša

dr. sc., poslijedoktorandica

Turza-Bogdan, Tamara

Prof. dr. sc.

Velički, Vladimira

prof. dr. sc.

Vignjević, Jelena

doc. dr. sc.

Vuić, Božica

predavačica

Zalar, Diana

prof. dr. sc.