Predstojnica katedre: doc. dr. sc. Irena Klasnić
Zamjenica predstojnice: izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević

Katedra za pedagogiju i didaktiku osnovana je 20. ožujka 2007. godine, odlukom Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvi predstojnik Katedre, do 1.10. 2008. godine, bio je prof. dr. sc. Mile Silov, potom je predstojnik bio prof. dr. sc. Milan Matijević (1. 10. 2008. – 1. 10. 2011.), od 2011. godine predstojnica je prof. dr. sc. Vlatka Domović, a od 2015 je izabrana prof. dr. sc. Dejana Bouillet.

Nastavnici Katedre sudjeluju u realizaciji studijskih programa svih odsjeka Učiteljskog fakulteta – Odsjeka za učiteljske studije, Odsjeka za odgojiteljski studij i Odsjeka za obrazovne studije. Prema tome, kolegiji koje nastavnici ove Katedre razvijaju i realiziraju, pridonose stjecanju pedagoških i didaktičkih kompetencija svih studenata Učiteljskog fakulteta, odnosno studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija (programi 835 i 903) i sveučilišnog preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Članovi Katedre također sudjeluju u obrazovanju studenata drugih nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dijelu programa koji se odnosi na stjecanje pedagoško – didaktičkih kompetencija te sudjeluju u izvođenju programa za stjecanje nastavničkih kompetecija diplomanada nenastavničkih fakulteta. Nastavnici Katedre sudjeluju i u realizaciji doktorskog studija „Rani odgoj i obvezno obrazovanje“, te međunarodnog združenog diplomskog studija „Management and Counselling in European Education”.

U sklopu tih programa nastavnici Katedre ukupno realiziraju više od 40 kolegija. Radi se o kolegijima koji neposredno pridonose razvoju ključnih pedagoško-didaktičkih kompetencija odgojitelja, učitelja i nastavnika, educirajući studente da, najkraće rečeno, budu sposobni razumjeti, kritički promišljati i primijeniti suvremene pedagoško-didaktičke koncepte (modele i strategije) u različitim odgojno-obrazovnim okruženjima koji počivaju na stručnoj i znanstvenoj procjeni potreba, sposobnosti i interesa djece te specifičnoj (teorijsko-znanstvenoj) konceptualizaciji ciljeva, procesa i ishoda procesa odgoja i obrazovanja u suvremenom društvu. Navedeno ne bi bilo moguće bez sudjelovanja brojnih vanjskih suradnika – uglednih stručnih suradnika, učitelja i odgojitelja koji svoje bogato praktično iskustvo nesebično dijele s našim studentima.

Bouillet, Dejana

prof. dr. sc.

Domović, Vlatka

prof. dr. sc.

Drvodelić, Maja

doc. dr. sc.

Lapat, Goran

doc. dr. sc.

Đuranović, Marina

izv. prof. dr. sc.

Maras, Nevenka

doc. dr. sc.

Panić, Marina

asistent

Pažur, Monika

poslijedoktorandica

Rogulj, Edita

dr. sc. poslijedoktorand

Opić, Siniša

Dekan / prof. dr. sc.

Topolovčan, Tomislav

izv. prof. dr. sc.

Tot, Daria

prof. dr. sc.

Vidić, Tomislava

doc. dr. sc.

Rajić, Višnja

Prodekanica za nastavu i studente / izv. prof. dr. sc.