Predstojnik katedre: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan
Zamjenica predstojnice: prof. dr. sc. Dubravka Miljković

Katedra za pedagogiju i didaktiku osnovana je 20. ožujka 2007. godine, odlukom Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvi predstojnik Katedre, do 1.10. 2008. godine, bio je prof. dr. sc. Mile Silov, potom je predstojnik bio prof. dr. sc. Milan Matijević (1. 10. 2008. – 1. 10. 2011.), od 2011. godine predstojnica je prof. dr. sc. Vlatka Domović, a od 2015 je izabrana prof. dr. sc. Dejana Bouillet.

Nastavnici Katedre sudjeluju u realizaciji studijskih programa svih odsjeka Učiteljskog fakulteta – Odsjeka za učiteljske studije, Odsjeka za odgojiteljski studij i Odsjeka za obrazovne studije. Prema tome, kolegiji koje nastavnici ove Katedre razvijaju i realiziraju, pridonose stjecanju pedagoških i didaktičkih kompetencija svih studenata Učiteljskog fakulteta, odnosno studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija (programi 835 i 903) i sveučilišnog preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Članovi Katedre također sudjeluju u obrazovanju studenata drugih nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dijelu programa koji se odnosi na stjecanje pedagoško – didaktičkih kompetencija te sudjeluju u izvođenju programa za stjecanje nastavničkih kompetecija diplomanada nenastavničkih fakulteta. Nastavnici Katedre sudjeluju i u realizaciji doktorskog studija „Rani odgoj i obvezno obrazovanje“, te međunarodnog združenog diplomskog studija „Management and Counselling in European Education”.

U sklopu tih programa nastavnici Katedre ukupno realiziraju više od 40 kolegija. Radi se o kolegijima koji neposredno pridonose razvoju ključnih pedagoško-didaktičkih kompetencija odgojitelja, učitelja i nastavnika, educirajući studente da, najkraće rečeno, budu sposobni razumjeti, kritički promišljati i primijeniti suvremene pedagoško-didaktičke koncepte (modele i strategije) u različitim odgojno-obrazovnim okruženjima koji počivaju na stručnoj i znanstvenoj procjeni potreba, sposobnosti i interesa djece te specifičnoj (teorijsko-znanstvenoj) konceptualizaciji ciljeva, procesa i ishoda procesa odgoja i obrazovanja u suvremenom društvu. Navedeno ne bi bilo moguće bez sudjelovanja brojnih vanjskih suradnika – uglednih stručnih suradnika, učitelja i odgojitelja koji svoje bogato praktično iskustvo nesebično dijele s našim studentima.

Bilić, Vesna

prof. dr. sc.

Bouillet, Dejana

prof. dr. sc.

Domović, Vlatka

prof. dr. sc.

Drvodelić, Maja

doc. dr. sc.

Kuntin, Petra

znanstvena novakinja

Lapat, Goran

pročelnik odsjeka u čakovcu / doc. dr. sc.

Đuranović, Marina

zamjenica pročelnice odsjeka za obrazovne studije / izv. prof. dr. sc.

Maras, Nevenka

prodekanica za poslovanje i razvoj / doc. dr. sc.

Pažur, Monika

asistentica

Rogulj, Edita

dr. sc. asistentica

Opić, Siniša

Dekan, prof. dr. sc.

Tot, Daria

izv. prof. dr. sc.

Rajić, Višnja

Prodekanica za nastavu i studente / doc. dr. sc.